PipeIT OÜ teostab nii väikese- kui suuremahulisi santehnilisi töid Tallinnas ja Harjumaal.

Meie peamiste teenuste hulka kuuluvad vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus,
kaevetööd, santehniliste tööde teostus korteriühistutele, veevarustuse hooldus ja ehitus
moodulmajadele.

Lisaks tänu meie headele koostööpartneritele pakume eramutele ka terviklahendusi:

• vundamendikraavide kaevamine
• vee-, kanalisatsiooni- ja küttelahenduste paigaldamine
• elektritööd
• põrandate valamine

Teenused